Woliera Dzioborożca – ZOO Warszawa

Informacje o Projekcie

Data Zakończenia: 2019

Lokalizacja: Warszawa

Powierzchnia Dekoracji: 120 m2

Inwestor: Ogród Zoologiczny w Warszawie

Opis Projektu

Przebudowa wybiegu miała na celu polepszenie warunków bytowych Tukanów oraz stworzenie ciekawej wizualnie ekspozycji.

Zakres Prac

Projekt obejmował swoim zakresem budowę dekoracji na ścianach woliery, które imitują przekroje glebowe oraz skały z piaskowca. Wybudowane zostało również sztuczne drzewo, w którym znajduje się dziupla lęgowa dla tukanów. W ramach przebudowy wykonane zostały:

    • Zabudowa ściany imitacją piaskowca, wraz z wbudowanymi donicami
    • Przekrój glebowy na głównej ścianie woliery
    • Sztuczne drzewo z dziuplą lęgową dla tukanów
    • Duża donica w rogu woliery
    • Sadzawka dla ptaków z odpływem wody