Voliéra pro zoborožce – Zoo Varšava

O projektu

Datum dokončení: 2019

Umístění: Varšava

Oblast dekorace: 120m2

Investor: Varšavská zoologická zahrada

Popis projektu

Cílem přestavby výběhu bylo zlepšit životní podmínky tukanů a vytvořit vizuálně zajímavou expozici.

Rozsah práce

Součástí projektu bylo i zhotovení dekorací na stěnách voliéry, které imitují půdní výseče a pískovcové skály. Byl také postaven umělý strom pro hnízdní dutinu tukanů. V rámci přestavby byly provedeny následující práce:

    • Obklady stěn s imitací pískovce, včetně zabudovaných květináčů
    • Průřez půdou na hlavní stěně voliéry
    • Umělý strom s hnízdní dutinou pro tukany
    • Velký květináč v rohu voliéry
    • Ptačí jezírko s odvodněním