Dla Biur Architektonicznych

PROJEKTOWANIE I WSPÓŁPRACA Z BIURAMI PROJEKTOWYMI

Wierzymy w to, że najbardziej udane projekty rozpoczynają się w trakcie konstruktywnej współpracy pomiędzy fachowcami w swoich dziedzinach. Proces twórczy rozpoczyna się od słuchania i zrozumienia, tylko w taki sposób powstaje dobry projekt. Jest to kombinacja wielu elementów włączając w to piękną estetykę, wiedzę konstruktorską oraz umiejętne łączenie wielu branż, tak żeby się uzupełniały. Aby zrealizować te założenia, oferujemy naszą specjalistyczną pomoc w fazie powstawania projektu jak i na etapie koncepcyjnym.

Posiadamy szerokie doświadczenie w projektowaniu tematyzacji i biotopów.

Nasze doświadczenie budowaliśmy w trakcie wielu lat funkcjonowania w branży dekoracji wielkoformatowych. Realizując nasze projekty, koniecznością było wyspecjalizowanie się w przygotowywaniu dokumentacji projektowej i wykonawczej, obejmującej budowę sztucznych skał, sztucznych drzew, elementów architektonicznych z różnych epok będącymi reprodukcjami prawdziwych stylów architektonicznych.

Projekty tematyzacji

Projektujemy kompletne biotopy oraz tematyzacje obejmujące środowiska wodne i lądowe na dużą skalę. Współpracujemy na tym polu z biurami architektonicznymi na terenie całej Polski. Nasze doświadczenie w zakresie budowy i projektowania dekoracji wielkoformatowych, pozwala na wzbogacenie każdego projektu o nowe pomysły i rozwiązania.

WSPÓŁPRACA Z BIURAMI ARCHITEKTONICZNYMI

ZEBRANIE INFORMACJI

Organizacja założeń projektowych oraz zaplanowanie technologii wykorzystanych w trakcie budowy.

OPRACOWANIE KONCEPCJI

Ustanowienie oraz klasyfikacja celów i założeń projektowych w ramach wcześniej zaplanowanego budżetu.

BURZA MÓZGÓW I ANALIZA POMYSŁÓW

Budowa opracowania projektu konceptualnego, zakłada wykorzystanie wcześniej pozyskanych informacji o założeniach projektowych i oczekiwaniach inwestora.

PREZENTACJA PROJEKTU I INFORMACJA ZWROTNA

Prezentacja projektu i części opisowej. Czas, w którym wprowadza się korekty do projektu na podstawie informacji zwrotnej od zamawiającego.

AKTUALIZACJA PROJEKTU

Rozpoznajemy alternatywne rozwiązania, pomysły i rozwiązujemy problemy. Jest to proces, który ma być bardziej efektywny i dopasowany do oczekiwań zamawiającego w stosunku do wcześniejszych propozycji.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Moment przekazania kompletnej dokumentacji zamawiającemu.

PROJEKTOWANIE DEKORACJI I TEMATYZACJI

Opracowujemy kompletne projekty na potrzeby aranżacji wybiegów dla zwierząt w ogrodach zoologicznych, dekoracji parków rozrywki, parków wodnych i innych parków tematycznych. Współpracujemy na tym polu z inwestorami, biurami projektowymi oraz generalnymi wykonawcami