Fågelholken – Warszawas djurpark

Om projektet

Datum för slutförande: 2019

Plats: Warszawa

Dekorationsområde: 120m2

Investerare: Warszawas zoologiska trädgård

Beskrivning av projektet

Syftet med ombyggnaden av inhägnaden var att förbättra tukanernas levnadsförhållanden och skapa en visuellt intressant utställning.

Arbetets omfattning

I projektet ingick att bygga dekorationer på voljärens väggar, som imiterar jorddelar och sandstensstenar. Ett konstgjort träd har också byggts för att hysa en häckningshåla för tukaner. Som en del av ombyggnaden genomfördes följande:

    • Väggbeklädnad med sandstensimitation, inklusive inbyggda blomkrukor.
    • Tvärsnitt av jorden på huvudväggen i voljärerna.
    • Konstgjord gran med häckningshålighet för tukaner
    • Stor kruka i hörnet av voliären
    • Fågeldamm med dränering