Wybieg Wydry Europejskiej

Informacje o Projekcie

Data Zakończenia: 2018

Lokalizacja: Wrocław

Powierzchnia Dekoracji: 220 m2

Inwestor: Ogród Zoologiczny we Wrocławiu

Opis Projektu

Projekt obejmował pokrycie ścian wewnętrznych i zewnętrznych wybiegu sztucznymi skałami oraz imitacją ziemi. Swoim charakterem wybieg nawiązuje do biotopu polskiej rzeki.

Zakres Prac

Projekt obejmował swoim zakresem:

  • Budowa formacji skalnych na stalowych konstrukcjach kratowniczych oraz podbudowach murowanych i styropianowych.
  • Wykonanie powłoki ściennej imitującej ziemię z zatopionymi w niej naturalnymi kamieniami i ziemią.
  • Budowa imitacji plaży w formie falowanego piachu.
Ściana ze sztucznymi skałami pokryta imitacją ziemi