Inhägnad för europeisk utter

Om projektet

Datum för slutförande: 2018

Plats: Wrocław

Dekorationsområde: 220m2

Investerare: Zoologisk trädgård i Wrocław

Beskrivning av projektet

I projektet ingick att täcka inomhus- och ytterväggarna med konstgjorda stenar och jordimitationer. Områdets karaktär påminner om biotopen i en polsk flod.

Arbetets omfattning

Projektet omfattade:

  • Konstruktion av bergsformationer på stålgallerkonstruktioner och underkonstruktioner av murverk och polystyren.
  • Skapande av en väggbeläggning som imiterar jorden med naturstenar och jord som är inbäddade i den.
  • Byggande av en strandimitation i form av vågig sand.