Orientarium – Lwy Azjatyckie

Informacje o Projekcie

Data Zakończenia: 2019

Lokalizacja: Łódź

Powierzchnia Dekoracji: 220 m2

Generalny Wykonawca: Mosty Łódź S.A.

Opis Projektu

Wybieg dla Lwów Azjatyckich został zmodernizowany w ramach budowy obiektu tematycznego Orientarium. Nasz udział w pracach polegał na przygotowaniu projektu koncepcyjnego wraz z głównym architektem Dorotą Szlachcic, oraz wybudowaniu tematyzacji. Realizacja zakładała budowę sztucznej groty, która maskuje wyjście na wybieg dla lwów, sztucznej skały przy wagonie obserwacyjnym dla zwiedzających oraz sztucznego pnia drzewa.

Zakres Prac

  • Zabudowa ściany budynku technicznego w formie sztucznej groty
  • Budowa sztucznego pnia drzewa
  • Budowa sztucznej skały przy wagonie obserwacyjnym