Oceanika

Zespół Wielkoformatowych Akwariów

Jest to największy tego typu obiekt w Polsce, wybudowany przez prywatnego inwestora. Zlokalizowany jest na terenie Kompleksu Świętokrzyskiej Polany w Chrustach koło Kielc. Oceanika to 10 akwariów wielkolitrażowych o łącznej pojemności 250 tys. litrów, w skład których wchodzą biotopy Azji, Amazonki, Malawi oraz Wielkiej Rafy Koralowej.

Zakres Prac

Projekt obejmował wybudowanie imitacji biotopów:

  • Malawi
  • Rzeki Amazonka
  • Wielkiej Rafy Koralowej
  • Rekinarium

Relacja z budowy dekoracji skalnych do akwarium