Voor Architecten

PROJEKTOWANIE I WSPÓŁPRACA Z BIURAMI PROJEKTOWYMI

Wij geloven dat de meest succesvolle projecten beginnen tijdens een constructieve samenwerking tussen professionals in hun vakgebied. Het creatieve proces begint met luisteren en begrijpen, alleen zo ontstaat een goed ontwerp. Het is een combinatie van vele elementen, waaronder mooie esthetiek, bouwkundige expertise en het vakkundig mengen van vele ambachten zodat ze elkaar aanvullen. Om dit te realiseren bieden wij onze gespecialiseerde hulp aan tijdens de projectontwikkelingsfase en in de conceptuele fase.

Wij hebben ruime ervaring met het ontwerpen van thema's en biotopen.

Wij hebben onze ervaring opgebouwd gedurende vele jaren in de grootschalige decoratie-industrie. Bij de uitvoering van onze projecten was het noodzakelijk dat wij ons specialiseerden in het opstellen van ontwerp- en uitvoeringsdocumentatie, met inbegrip van de bouw van kunstmatige rotsen, kunstbomen, architectonische elementen uit verschillende tijdperken die reproducties zijn van echte bouwstijlen.

Thematiseringsprojecten

Wij ontwerpen complete biotopen en thematiseringen die aquatische en terrestrische milieus op grote schaal bestrijken. Op dit gebied werken we samen met architectenbureaus in heel Polen. Onze ervaring in het bouwen en ontwerpen van grootschalige decoraties stelt ons in staat elk project te verrijken met nieuwe ideeën en oplossingen.

SAMENWERKING MET ARCHITECTENBUREAUS

VERZAMELEN VAN INFORMATIE

Organisatie van de ontwerpdoelstellingen en planning van de tijdens de bouw te gebruiken technologieën.

CONCEPTONTWIKKELING

Vaststelling en indeling van ontwerpdoelen en -doelstellingen binnen een vooraf gepland budget.

BRAINSTORMEN EN ANALYSEREN VAN IDEEËN

Bouw van de conceptuele ontwerpontwikkeling, uitgaande van het gebruik van eerder verkregen informatie over de ontwerpveronderstellingen en -verwachtingen van de ontwikkelaar.

PROJECTPRESENTATIE EN FEEDBACK

Presentatie van het project en beschrijvend gedeelte. Tijd waarin aanpassingen aan het ontwerp worden gedaan op basis van feedback van de klant.

PROJECT UPDATE

Wij identificeren alternatieven, ideeën en lossen problemen op. Het is een proces dat in vergelijking met eerdere voorstellen efficiënter moet zijn en beter op de verwachtingen van de klant moet zijn afgestemd.

VOLTOOIING VAN HET PROJECT

Het moment waarop de volledige documentatie aan de aanbestedende dienst wordt overhandigd.

ONTWERP VAN DECORATIES EN THEMA’S

Wij ontwikkelen complete ontwerpen voor de inrichting van dierenverblijven in dierentuinen, de aankleding van pretparken, waterparken en andere themaparken. Wij werken op dit gebied samen met investeerders, ontwerpbureaus en algemene aannemers