För Arkitektkontor

UTFORMNING OCH SAMARBETE MED DESIGNBYRÅER

Vi tror att de mest framgångsrika projekten börjar i ett konstruktivt samarbete mellan yrkesverksamma inom sina områden. Den kreativa processen börjar med att lyssna och förstå, det är det enda sättet att skapa en bra design. Det är en kombination av många element, bland annat vacker estetik, byggkompetens och en skicklig blandning av många olika yrken så att de kompletterar varandra. För att detta ska bli verklighet erbjuder vi vårt specialiserade stöd i projektutvecklingsfasen och i konceptfasen.

Vi har stor erfarenhet av tema- och biotopdesign.

Vi har byggt upp vår erfarenhet under många år inom den storskaliga dekorationsindustrin. När vi genomförde våra projekt var det nödvändigt för oss att specialisera oss på att utarbeta dokumentation för planering och genomförande, inklusive byggandet av konstgjorda stenar, konstgjorda träd, arkitektoniska element från olika epoker som är reproduktioner av verkliga arkitektoniska stilar.

Tematiseringsprojekt

Vi utformar kompletta biotoper och tematiseringar som täcker akvatiska och terrestra miljöer i stor skala. På detta område samarbetar vi med arkitektkontor i hela Polen. Vår erfarenhet av att bygga och utforma storskaliga dekorationer gör att vi kan berika varje projekt med nya idéer och lösningar.

SAMARBETE MED ARKITEKTKONTOR

INSAMLING AV INFORMATION.

Organisering av designmålen och planering av den teknik som ska användas under byggandet.

UTVECKLING AV KONCEPTET

Fastställande och klassificering av designmål och mål inom en i förväg planerad budget.

BRAINSTORMING OCH ANALYS AV IDÉER.

Konstruktionen av den konceptuella designutvecklingen, med användning av tidigare erhållen information om byggherrens antaganden och förväntningar på designen.

PRESENTATION AV PROJEKTET OCH ÅTERKOPPLING

Presentation av projektet och beskrivande avsnitt. Den tid under vilken anpassningar görs av designen baserat på feedback från kunden.

UPPDATERING AV PROJEKTET

Vi identifierar alternativ, idéer och löser problem. Det är en process som är avsedd att vara mer effektiv och anpassad till kundens förväntningar än tidigare förslag.

SLUTFÖRANDET AV PROJEKTET.

När hela dokumentationen överlämnas till den upphandlande myndigheten.

UTFORMNING AV DEKORATIONER OCH TEMAN

Vi tar fram kompletta mönster för utformning av djurutrymmen i djurparker, dekoration av nöjesparker, vattenparker och andra nöjesparker. Vi arbetar på detta område med investerare, konstruktionsbyråer och generalentreprenörer.