Pro Investora

DOHLED NAD REALIZACÍ PROJEKTU

I ten nejlépe připravený projekt je pouze nástinem plánované investice. Způsob provedení je nejdůležitějším procesem, který celkově rozhoduje o úspěchu či neúspěchu výsledné vizuální integrity. Ve fázi výstavby je důležité nesoustředit se pouze na celkový obraz, ale věnovat zvláštní pozornost také nesčetným drobným detailům, které dodávají duši a charakter dokončenému objektu. Pouze s tímto přístupem zaručíme, že výsledkem bude věrná reprodukce prostředí, které vás přesvědčí a vtáhne svými detaily.

Dohled nad realizací projektu.

Ať už se jedná o umělé skály, repliky stromů a jiných rostlin, modely zvířat, architektonické rekonstrukce zobrazující různé epochy nebo kultury, vždy jde o přesnost a důraz na nejmenší detaily a zajištění co nejpřirozenějšího vzhledu. Zajišťujeme dohled nad projektem, abychom zajistili dosažení požadovaného efektu, celistvosti a kvality provedení.

Dohled nad prováděním, materiálem a personálem v každé fázi výstavby.

Zajišťujeme, aby stavební fáze probíhala v souladu s projektem a specifikacemi materiálů. Náš dohled zahrnuje také výběr umělců, scénografů a subdodavatelů podílejících se na výrobě dekorací.

Doradztwo branżowe i wsparcie projektowe.

Zapewniamy doradztwo materiałowe i technologiczne, dostarczamy dokumentację fotograficzną jak i materiały referencyjne, budujemy modele 3D, tworzymy projekty oraz makiety. Co najistotniejsze prowadzimy nadzór na miejscu budowy oraz zapewniamy zarządzanie projektem pod kątem artystycznym.