Sochy a Reliéfy

ODESLAT POPTÁVKU

  • 3 + 3 =

Sochy z umělého kamene, které vyrábíme, jsou skutečnými uměleckými díly.


Vytvoření sochy, basreliéfu nebo reliéfu svěřujeme talentovaným a zkušeným umělcům. V této oblasti spolupracujeme také se známými a uznávanými umělci, kteří mají ve svém portfoliu ocenění a ceny. Náš tým se skládá z talentovaných lidí z celé Evropy, jako jsou. Španělsko, Portugalsko, Polsko, Nizozemsko nebo Bulharsko. Své zkušenosti získávali po mnoho let. Nejzkušenější sochaři a malíři, se kterými spolupracujeme, se mohou pochlubit až dvacetiletou praxí.

Naše ozdoby vyřezávají skuteční umělci.

Díky spolupráci s odborníky ve svém oboru by měl výsledek naší práce uspokojit každý vkus. Příprava takové realizace zahrnuje příslušná ujednání s investorem. Před zahájením úkolu si zhotovíme náčrty a modely v měřítku, které nám poskytnou přehled o objektu, na kterém máme začít pracovat.


Zvláštní pozornost věnujeme detailům.

Reprodukce detailů je možná díky správně připravenému podkladu a finální povrchové úpravě dekorativní vrstvy, kterou tvoří specializovaná cementová malta TXT. Naše výrobky jsou rovněž vyráběny z cementových malt připravených na základě naší vlastní receptury, které díky jemné zrnitosti a rozptýlené výztuži umožňují reprodukovat drobné detaily při zachování vysoké pevnosti.


Forma soch a ornamentů.

V podobě skalních rytin lze zhotovit širokou škálu interiérových prvků, jako jsou nástěnné dekorace, vytesané portály dveří a krbů, vytesané vchody do skalních jeskyní nebo volně stojící sochy. Spektrum použití techniky tvarování z cementové malty TXT je omezeno pouze představivostí.


Výstavba architektonických reprodukcí budov z jakékoli doby.

Sochařskou technikou vyrábíme také reprodukce v jakémkoli architektonickém stylu. Obvykle se jedná o stavby nebo objekty z různých historických epoch, které představují jiné kultury, například ruiny angkorských chrámů nebo aztécké indiánské chrámy.


Použití aranžmá s ornamenty a skalními sochami.

Sochařská technika je vynikající v dekorativní oblasti pro výstavní a expoziční účely a může být originálním prvkem barevných vitrín i plnit marketingovou funkci.