Voor de Belegger

TOEZICHT OP DE UITVOERING VAN HET PROJECT

Zelfs het best voorbereide project is slechts een schets van de geplande investering. De wijze van uitvoering is het belangrijkste proces, en wat in het algemeen het succes of het gebrek aan visuele integriteit zal bepalen. Tijdens de bouwfase is het belangrijk niet alleen naar het totaalbeeld te kijken, maar ook bijzondere aandacht te besteden aan de talloze kleine details die ziel en karakter geven aan het voltooide project. Alleen met deze aanpak garanderen wij dat het resultaat een getrouwe weergave is van een omgeving die overtuigt en u aantrekt met zijn details.

Toezicht op de uitvoering van het project.

Of het nu gaat om kunstmatige rotsen, replica’s van bomen en andere planten, diermodellen, architectonische reconstructies die verschillende tijdperken of culturen uitbeelden, het gaat altijd om nauwkeurigheid en aandacht voor het kleinste detail en een zo natuurlijk mogelijke uitstraling. Wij zorgen voor projecttoezicht om ervoor te zorgen dat het gewenste effect, de integriteit en de kwaliteit van de uitvoering worden bereikt.

Toezicht op uitvoering, materialen en personeel in elk stadium van de bouw.

Wij zorgen ervoor dat de bouwfase wordt uitgevoerd binnen de ontwerp- en materiaalspecificaties. Ons toezicht omvat ook de selectie van kunstenaars, decorontwerpers en onderaannemers die betrokken zijn bij de bouw van de decorstukken.

Industrieel advies en ontwerpondersteuning.

Wij geven materieel en technologisch advies, zorgen voor fotografische documentatie en referentiemateriaal, bouwen 3D-modellen, maken ontwerpen en mock-ups. Het belangrijkste is dat wij zorgen voor toezicht ter plaatse en artistiek projectmanagement.