Hage i Alpene

Prosjektinformasjon

Sluttdato: 2021

Sted: Uttendorf – Østerrike Salzburg

Dekorasjonsareal: 230 m 2

Investor: Privat investering

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet gikk ut på å bygge en støttemur av betong med kunstig fjell.

Omfanget av arbeidet

Prosjektet omfattet bygging av:

  • Bygge en støttemur rundt hagen som ligger på plan +2
  • Bygge en kunstig grotte i spa-området (jacuzzi)
  • Bygge veggene til støttemuren i terrassesonen

Det totale byggearealet av kunstige bergarter er 230 m 2 .