Bygging av Akvariedekorasjoner

Vi bygger dekorasjoner og scenografi for storskala akvarier.


Erfaringen vi har bygget på de største akvariene i Polen plasserer oss i forkant av selskaper som driver med bygging av undervannsbiotoper i stor skala. Gjenstander som akvariet i Afrykarium-bygningen i Wrocław, temaakvariene Shark Pool (3100 m³), Rødehavet (900 m³), Tanganyika og Malawi, og Oceanika Oceanarium nær Kielce, er noen av våre mest interessante prosjekter. Det største akvariet laget av vårt firma er fylt med 15 millioner liter vann .

En viktig del av akvarieinnredningen er undervannssteiner og kunstige korallrev, som skaper atmosfæren i akvariet og reflekterer fiskens naturlige biotop. Ved å bruke passende polymerbetongmørtler skaper vi naturlige vannmiljøer. Vi bygger også dekorative elementer som trestammer, undervannsskulpturer eller tempelruiner, som øker akvariets visuelle attraktivitet.

For bygging av undervannsstein og dekorasjoner bruker vi kun materialer som er godkjent for kontakt med drikkevann. Vi garanterer at ingen giftige forbindelser og andre uønskede kjemiske forbindelser slippes ut i vannmiljøet. Utarbeidelsen av selve detaljprosjekteringen forutsetter å ivareta slike problemer som uforstyrret vannsirkulasjon, utjevning av luftlommer og dødsoner der det ikke er vannutskifting.

Vi bruker riktig utvalgte materialer for sikkerheten til vannmiljøet.
For konstruksjon av undervannsstein og dekorasjoner bruker vi kun materialer som er godkjent for kontakt med drikkevann. Vi garanterer at ingen giftige forbindelser eller andre uønskede kjemiske forbindelser slippes ut i vannmiljøet. Selve utarbeidelsen av detaljprosjekteringen forutsetter å ivareta problemstillinger som uforstyrret vannsirkulasjon, utjevning av luftlommer og dødsoner der det ikke er vannutskifting.
Undervannsverk

Vi utfører også arbeider i tanker under vann, vi har nødvendige tekniske fasiliteter for boring under vann og forankringsmaterialer egnet for fersk- og saltvann.

Mulighet for å inokulere levende koraller

På kundens forespørsel bruker vi spesialiserte mineralmaterialer som muliggjør inokulering av levende koraller i fremtiden.