Rockimitasjoner

Hvorfor kunstige bergarter i stedet for naturlige

Å bygge kunstige bergarter basert på naturlige steiner er en fascinerende og kreativ prosess. Teknikker for å produsere kunststein har vært kjent i mange år. Og konstruksjonen av slike dekorasjoner er også økonomisk berettiget. Sannsynligvis det vanligste spørsmålet vi hører er: hvorfor bygge kunstige bergarter og ikke bruke naturstein eller steinblokker, det er nok av […]

Har typen fundament av kunstige bergarter betydning?

I motsetning til utseende, er dette et veldig viktig spørsmål i kategorien hvordan man lager kunstige bergarter , som det ikke er noe klart svar på. Bergimitasjoner som sådan er for mottakeren kun det som kan sees utenfra. Spørsmålet om å forberede et passende fundament som vil støtte steindekorasjoner, fossefall eller tak i kunstige huler […]

Hva er en kunstig stein og hvordan lages den

Kunststein har en lang historie og er i motsetning til utseende ikke en nyhet i seg selv. Gjennom århundrene har bare produksjonsmetodene endret seg, noe som har forbedret produksjonsteknikkene. Kunststein kan deles inn i to hovedgrupper, det vil si støpestein og påtrykt stein. Disse to teknikkene brukes fortsatt i dag. Imidlertid er de så forskjellige […]