Voliere Med Påfugle fra Congo

  • sztuczne skały woliera dla pawii
  • sztuczny konar drzewa zoo
  • sztuczne drzewo korzenie
  • sztuczme korzenie drzewa